Saara Penttinen

Tutkin 1500- ja 1600 -luvun englantilaisia kuriositeettikabinetteja ja niiden suhdetta ajan maantieteelliseen ajatteluun. Minua kiinnostaa erityisesti kokoelmien suhde kartografiaan, joka muuttui merkittävästi antiikinaikaisen, ptolemaioslaisen maailmankäsityksen murruttua uusien maantieteellisten löytöjen ja empirian nousun myötä. Minua kiinnostavat myös esineiden ja kokoelmien rooli tieteen ja tiedon historiassa, sekä tutkimuksen kohteina että niiden lähteinä.

Sähköpostini on simpen@utu.fi

 

Advertisement