Otto Latva

Otto

Tutkimuksissani olen tarkastellut muun muassa eläintieteen, meritieteen eli oseanografian sekä erityisesti merieläintieteen ja merellisten uskomusten historiaa aina uuden ajan alusta 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille.  Tutkimusten kantavana teemana on ollut tiedon rakentuminen tieteellisessä kontekstissa ja yleisessä keskustelussa, tiedon popularisointi ja sen liikkuvuus sekä laajemmin ne prosessit, jotka johtivat tiedon pohjalta tehtyjen näkemysten vakiintumiseen. Olen perehtynyt erityisesti syvänmeren eläimiä koskevan tiedon ja näkemysten historiaan sekä siihen, miten näitä käsiteltiin tieteellisten julkaisujen ja populaarin tietokirjallisuuden konteksissa mutta myös kaunokirjallisuudessa sekä yksityisissä päiväkirjoissa ja laivojen lokikirjoissa. S-posti otto.latva@utu.fi

Advertisement