Mari-Liisa Varila

Varila_2016
Olen tutkinut tähtitieteellisen ja lääketieteellisen tiedon välittämisen tapoja keskiajalla ja uuden ajan alussa keskittyen erityisesti englanninkielisiin 1400- ja 1500-lukujen käsikirjoituksiin ja painettuihin kirjoihin. Yhdistän tutkimuksessani filologian, historiallisen kielitieteen, kirjahistorian ja tekstuaalitieteiden menetelmiä selvittääkseni, mitä teksteille tapahtuu, kun ne liikkuvat kirjasta ja mediasta toiseen. Minua kiinnostaa esimerkiksi se, miten tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kopioitiin painetuista kirjoista käsikirjoituksiin 1500-luvulla. Tarkastelen myös, kuinka kirjantuottajat muovasivat tekstejä erilaisille lukijakunnille teosten laajuutta tai rakennetta muokkaamalla, ja kuinka he kertovat näistä prosesseista kirjojen esipuheissa tai reunahuomautuksissa. Tekstien ja kielen lisäksi tutkin myös kirjaa fyysisenä esineenä, jolloin huomioni kiinnittyy esimerkiksi kirjan vihkorakenteeseen, omistushistoriaan, kopioitsijoiden käsialoihin, typografiaan sekä sivujen sommitteluun ja koristeluun.

Advertisement