Leila Koivunen

Leila

Olen tutkinut 1800-luvun Afrikan tutkimusmatkojen historiaa sekä erityisesti sitä, miten tietoa aiemmin tuntemattomista asioista muotoiltiin ja välitettiin visuaalisesti. Olen perehtynyt myös esine- ja kokoelmahistoriaan sekä näyttelyihin ja museoihin tiedon rakentumisen ja popularisoinnin paikkoina. Olen tutkinut erityisesti esillepanon merkityksiä kerrottaessa Euroopan ulkopuolisista ”eksoottisista” kansoista suomalaisille 1800-1900-luvuilla. Tuorein kiinnostuksen kohteeni liittyy globaalin tiedon muotoutumisen ja popularisoinnin prosesseihin. S-posti leikoi@utu.fi.

Academia.edu

Advertisement