Janne Tunturi

Janne

Olen tutkinut historiantutkimuksen ja laajemmin historiallisen ajattelun omaa historiaa. Mielenkiintoni on kohdistunut menneisyyden hahmottamisen avainkäsitteisiin kuten periodi, näkökulma, tosiasiat ja tulkinta. Olen myös kirjoittanut tieto- ja tiedekäsitysten historiasta sekä siitä tavasta, jolla tietoa on järjestelty esimerkiksi kirjastoissa, yliopisto-opetuksessa ja yleisesityksissä. Asiantuntijana toimin käsitellessäni humanististen tieteiden historiaa sekä muuttuvien tieto- ja tiedekäsitysten merkitystä. Viime aikoina olen ollut kiinnostunut yliopistojen, arkistojen ja tiedeseurojen kaltaisen tutkimusinfrastruktuurin pitkän aikavälin muutoksista.

Advertisement