Heli Rantala

selfie_heli

Olen tutkinut 1800-luvun historiallista ajattelua, mm. historian tulkintaan ja teoriaan liittyviä kysymyksiä, ja sen suhdetta aikakauden kansalliseen ymmärrykseen ja käsitteistöön. Olen kiinnostunut ajattelua jäsentävistä käsitteistä, niiden muotoutumisesta ja käytöstä sekä erityisesti erilaisista käsitteellisistä siirtymistä – tiedon liikkumisesta paikasta ja kielestä toiseen. Itse olen tutkinut etenkin kulttuurin, sivistyksen ja sivilisaation käsitteitä ja sitä kautta mm. suomalaisen kulttuurikeskustelun alkuvaiheita sekä sivistysyliopiston periaatteiden juuria. Tällä hetkellä minua kiinnostaa mm. Ranskan vallankumouksen uutisointi ja vastaanotto Suomessa sekä 1800-luvun alun Turun akatemian opiskelijatoiminta. Sähköposti hemara@utu.fi

Academia.edu

Advertisement