Tieteen ja tietämisen historiaa 5 op aineopintoina (& syventäviä opintoja)

1.9. alkaen yleisessä historiassa voi suorittaa tieteen historiaa 5 op aineopintojen kohdassa A3.5. Suoritukseen kuuluu kolme jännittävää kirjaa:
Fara, Patricia: Science. A Four Thousand Year History (2010)
Livingstone, David N.: Putting Science in Its Place. Geographies of Scientific Knowledge (2003)
Daston, Lorraine: Wonders and the Order of Nature, 1150–1750 (1998), luku V: Monsters: A Case Study
Teoksia ei tentitä kirjatentteinä vaan ne kuuluvat uusiin moodle-tehtäviin, joihin voit käydä tutustumassa jo etukäteen Yleisen historian moodle-alueella. 
Myöhemmin syksyllä järjestämme teemapäiviä ja seminaareja, jotka kestävät kevääseen asti. Myös niiden avulla voit suorittaa 5 op tieteen historiaa!

Syventävissä opinnoissa tieteen historia yhdistyy aatehistoriaan. Kirjapaketti on tällainen:
Raj, Kapil: Relocating Modern Science. Circulation and the Construction of Scientific Knowledge in South Asia and Europe, Seventeenth-Nineteenth Centuries (2007)
Viroli, Maurizio: Machiavelli’s God (2010)
Isis-lehden teemaosio Performing Science (Isis, Vol. 101, No. 4, 2010, Focus-osio s. 775-828, löytyy Nellin kautta)

 

Advertisement